Nasza marka

Marka ICP to więcej niż tylko znak czy logo. Odzwierciedla ona to, w co wierzymy, oraz wyznacza kierunek wszystkich naszych działań.

Nasza wizja i wartości wyznaczają metody działania w naszych relacjach z klientami, partnerami handlowymi, konsumentami oraz pracownikami. Definiują one to, kim jesteśmy i w jaki sposób pracujemy, stanowią również fundament, na którym budujemy naszą działalność .

Dzisiaj jesteśmy spółką działającą na 19 różnych rynkach, a wartości, które wyznajemy, służą zjednoczeniu nas jako grupy, wyznaczając kierunek naszych decyzji i działań, gdyż naszym celem jest zdobycie pozycji największej europejskiej sieci akceptacji płatności.

Zorientowanie na klienta

Klienci stanowią centrum wszystkich naszych działań. Potrafimy słuchać i to pomaga nam lepiej zrozumieć, jak być wartościowym dla tych, którzy chcą na nas polegać. Naszym zamierzeniem jest zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, opartych na zaufaniu i pełnym zaangażowaniu w świadczone usługi. Nasi partnerzy detaliczni są istotną częścią tej strategii, dlatego pragniemy być partnerami strategicznymi w procesie ich wzrostu, nie zaś wyłącznie dostawcami. Zespół ICP, pracownicy naszej grupy, są czynnikiem niezbędnym dla istnienia naszej marki, i wiemy, że tylko dbanie o nich może zapewnić nam osiągnięcie sukcesu.

Pasja i dążenie do osiągnięcia rezultatów

Naszą pasją jest sukces oraz wprowadzanie pozytywnych zmian. Jesteśmy zdeterminowani, aby robić najlepiej to, co liczy się najbardziej.

Niezawodność

Dążymy do tego, aby być rozpoznawalnymi jako zespół, który dotrzymuje składanych obietnic. Inspirujemy naszych pracowników, aby szli o krok dalej w zapewnianiu satysfakcji klientom. Wyciągamy wnioski zarówno z sukcesów, jak i porażek.

Innowacyjność i kreatywność

Uważamy, że innowacyjność jest ważnym czynnikiem, i nasza grupa przywiązuje do niej dużą wartość. Nasi pracownicy są w sposób aktywny zachęcani i wynagradzani, celem ciągłego udoskonalania sposobów naszego działania i naszych produktów. Staramy się trzymać naszych konkurentów w niepewności i zadowalać naszych klientów!