System transakcyjny

System stworzony dla Ciebie!

System transakcyjny został zaprojektowany w sposób umożliwiający implementację różnych protokołów komunikacyjnych. Dzięki ICP wyeliminujesz wyspecjalizowane urządzenia elektroniczne - terminale, używane do sprzedaży produktów pre-paid, obniżysz koszty oraz dostosujesz dostawy produktów do swoich indywidualnych potrzeb.

Oferujemy trzy elastyczne metody integracji produktów pre-paid z istniejącymi systemami kasowymi:

  • bibliotekę kliencką, prostą w implementacji w środowiskach Linux/ Windows, realizującą połączenia z systemem ICP przy użyciu niezawodnego, bezpiecznego protokołu komunikacyjnego,
  • interfejs komunikacyjny, bezpieczny i łatwy w implementacji, powstały na bazie naszych wieloletnich doświadczeń , pracujący w oparciu o protokół stworzony w ICP,
  • dostosowanie metody komunikacji do interfejsu klienta, możliwy dzięki modularnej budowie systemu transakcyjnego oraz zespołowi programistycznemu ICP.

Każda z metod integracji wymaga połączenia twojego systemu kasowego do ICP za pomocą VPN poprzez zasoby sieci Internet. System transakcyjny pracuje w hermetycznej sieci WAN niedostępnej publicznie.

Cecha ta, to jedna z metod zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Nowoczesny system transakcyjny nie może istnieć bez narzędzia monitorującego bieżącą sprzedaż oraz wspierającego zarządzanie dużą populacją punktów sprzedaży. Wychodząc na przeciw tym potrzebom stworzyliśmy "Sales Monitor" bezpieczny, funkcjonalny interfejs WWW oferujący następujące funkcje:

  • monitorowanie transakcji,
  • zarządzanie terminalami/punktami sprzedaży,
  • tworzenie tabel rabatowych,
  • generowanie raportów,
  • komunikację się ze wsparciem ICP.